Episode 18

full
Published on:

16th May 2024

מהבוהמה התל אביבית למאבק על יהודה ושומרון: האם המשורר נתן אלתרמן היה "המתפכח" הראשון? | רוח הזמן 18

צור ארליך, משורר, מתרגם ועורך המשנה בכתב עת "השילוח", מגיע לשוחח על המשורר הכי ישראלי שיש - נתן אלתרמן:

כיצד אלתרמן ראה את היחסים שבין היהדות לישראליות, האמנם אמונתו באלוהים הייתה "אמונה אמיתית", והאם אלתרמן ביצע מהפך בתפיסותיו הפוליטיות כאשר תמך בתנועה למען ארץ ישראל השלמה?

לצור יש פינה שנקראת "כפית אלתרמן ביום" בפייסבוק. הוא מתאר את הזדהותו העמוקה עם אלטרמן, הן מבחינת תחומי העניין והן מבחינת השקפת עולמו. ומדגיש את יכולתו הייחודית של אלטרמן לכתוב על נושאים מורכבים כמו החיים והמוות, היהדות והישראליות, ולגעת בנימי הנפש של הקוראים.

השיחה נוגעת גם בהתפכחותו הפוליטית של אלטרמן, שהתבטאה בתמיכתו בתנועת ארץ ישראל השלמה. צור מסביר שתמיכה זו נבעה מהשקפת עולם משיחית-שמרנית שראתה את גאולת ישראל בהשלמת החיבור לארץ התנ"ך.

האזנה מרתקת ונעימה.


הפודקאסט "רוח הזמן" בהנחיית מתן חסידים מופק כחלק מרשת הפודקאסט "על המשמעות" השואף להעמיק את השיח ולהעניק עומק והשכלה לחברה הישראלית.


Show artwork for רוח הזמן

About the Podcast

רוח הזמן
פודקאסט בהגשת מתן חסידים
רוח הזמן- פודקאסט שנותן במה ליהדות אינטיליגנטית, משמעותית ורלוונטית, לצד הבנה עמוקה של העולם בו אנו חיים.