Episode 23

full
Published on:

7th Jun 2024

הרב יואל בן נון: משמעות ירושלים בתנ"ך, החוויות ממלחמת ששת הימים, והנבואה של הרצי"ה קוק | רוח הזמן 23

57 שנים לשחרור ירושלים:

הרב יואל בן נון, ממחדשי לימוד התנ"ך בעולם הישיבות, ומי שכלוחם צנחנים צעיר היה ממשחררי ירושלים במלחמת ששת הימים, מגיע לשוחח ב'רוח הזמן 23'!

מהי משמעותה של ירושלים בתנ"ך; כיצד זה קשור ליחסים שבין שאול ודוד, ובין יגאל אלון למנחם בגין; מה הוא הנס הלא מספיק ידוע על שחרור העיר העתיקה; כיצד כל מי ששמע את בת הקול של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בנאום המפורסם בישיבת מרכז הרב, כבר לא היה לאותו אדם; ולמה על מנהיגי הציונות הדתית ללמוד לדבר באופן שלא ילחיץ את הציבור החילוני?

האזנה נעימה!

הפודקאסט "רוח הזמן" בהנחיית מתן חסידים מופק כחלק מרשת הפודקאסט "על המשמעות" השואף להעמיק את השיח ולהעניק עומק והשכלה לחברה הישראלית.
Show artwork for רוח הזמן

About the Podcast

רוח הזמן
פודקאסט בהגשת מתן חסידים
רוח הזמן- פודקאסט שנותן במה ליהדות אינטיליגנטית, משמעותית ורלוונטית, לצד הבנה עמוקה של העולם בו אנו חיים.